صدرا عشق مامان

خداوندا به من فرزندی عطا کن واو را پرهیزگار وپاک قرار ده که در افرینش کم وزیادی نباشد.

این روزای گل پسری وماه محرم 93

محرم 93 وکودک 34 ماهه ی من وعشق سینه زنی     السلام علیک یا اباعبدلله... محرمی دیگر آمد و تو سی وچهار  ماهه شدی... امسال.. شیرخواره نبودی عزیز جانم....اما داغِ دلِ رباب باز هم برایم تازه بود... امسال تو درست روزهای عاشقی سی وچهارماهه شدی... امسال هر بار تو گفتی : مامان آب می خوام...بابا توجاس؟! دلم صداریم ! مُــــــردم... امسال توی سی وچهار ماهه ؛ پیامبری ات را به حق ادا کردی...وقتی اشکهایم را دیدی و پرسیدی و پرسیدی و پرسیدی و..... رسیدیم تا آنجا که گفتی... .چرا امام حسین ُ تُشتَن؟ و من جوابی برایت نداشتم جز اشکهایم.... این محرم و سی وچهار ماهگی تو...برایم ارزشمند بود...نمی د...
9 آبان 1393
1