صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

34 ماهگیت مبارک عسلک شیطون بلا

1393/7/17 22:03
نویسنده : مامان صدرا
360 بازدید
اشتراک گذاری

یا ماشاالله

گلِ قشنگم...شعرِ اولت رو هم گفتی...اینبار برای من!

یه ماه دارم خوشگله

میخنده توی جاده

یه ماه دارم نازونی

مثلِ مامان نازونی

مامان من قشنگه

خیلی خیلی قشنگه

ممنون بی تکرارِ دنیای من...ممنون از این همه عشق! نمی دانم چه بگویم...اشک هایم گواه بود؟؟

خـــــدایا فکرش را هم نمی کردم این روزها را توی تقویمِ زندگی ام ثبت کنم..روزی که پسرم برای من شعر بگوید! هر روز و هروقت به من بگوید دوستت دارم زیاد! و بوسه هایش را سخاوتمندانه تقدیمم کند.........

فدات بشم عزیزم.

خــــــــــدای جان....می شود کمی صبورتر....کمی آرام تر...کمی صدرا ترم کنی...؟

می شود من مثل او بشوم..نه او مثل من؟

85.gif84.gif

 

ماهگیت مبارک قند عسل

 

 

totalgifs.com aniversario gif gif 48.gif

 

این گلم تقدیم به همه ی دوستای گلم که در نبودمون به فکر مون بودن

 

 

پسندها (6)

نظرات (4)

مامان هانا و آریا
18 مهر 93 7:06
34 ماهگیت مبارکککک آقا صدرای گل
مامان صدرا
پاسخ
مــــــــــــرسی خاله ی مهربون
مامان مهراد
19 مهر 93 9:38
34 ماهگیت مبارک گل پسرم....
مامان صدرا
پاسخ
مــــــــــــــــرسی خاله جون مهربون
مامانی ساره
19 مهر 93 18:44
34 ماهگیت مبارک عزیز خاله
مامان السا
1 آبان 93 23:53
سلام دوست عزیز______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-..~~~~ _..-♥*°*♥-.._ _..-♥*°*♥-..__..-♥*°*♥-.._
مامان صدرا
پاسخ
چشم حتما دوست گلم