صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 6 روز سن داره

صدرا عشق مامان

کودکم روزت مبارک ...

شیطون بلای خونه ام روزت مبارک 🙋 این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند ، ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند! روز کودک مبارک سه نفره هامون ثبت بشه برای این روز زیبا ❤ برایم بمانید ...! ➰ احساستان را نفس میڪشم نگاهتان را می خوانم قلبتان را می نوازم صدایتان را می بوسم از عاشقانه هایتان براے خودم لباس میدوزم دیوانه نیستم ! فقط ؛ یڪ جور خاص ڪه ڪسی بلد نیست عاشقتان هستم ..! ...
20 مهر 1398

کلاس دومی خونه ی ما❤

💕💕 چه زود دیر می شود ! در باز شد ... برپا ! ... برجا ! درس اول : بابا آب داد ، ما سیراب شدیم . بابا نان داد ، ما سیر شدیم ... اکرم و امین چقدر سیب و انار داشتند در سبد مهربانی شان ... و کوکب خانم چقدر مهمان نواز بود و چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند ... کوچه پس کوچه های کودکی را به سرعت طی کردیم و در زندگی گم شدیم. همه زیبایی ها رنگ باخت ...! و در زمانه ایی که زمین در حال گرم شدن است قلب هایمان یخ زد ! نگاهمان سرد شد و دستانمان خسته ... دیگر باران با ترانه نمی بارد ! و ما کودکان دیروز دلتن گ شدیم ... و امروز چقدر دلتنگ آن روزهاییم که هرگز نفهمیدیم ؛چرا برای بزرگ شدن این همه بی تاب بودیم؟؟؟ مرد کوچکم چه دلبرانه دل منِ م...
8 مهر 1398
1