صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

بی همتای من

به چشمـــــــــــــــــــــــای تو ایمان مـــــــــــــــــــــــــــــی آورم گویی اینجا پایان دنیـــــــــــــــــــــــــاست و تــــــــــــــــــو....... پیامبری از نسل آینه کــــــــــــــــــــــــه رسالتش اش تکـــــــــــــــــثیر عشــــــــــــــــــــــــــــــق بود در بند بند وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم   ...
7 مرداد 1396

بهترین دایی دنیا تولدت مبارک

                                                                        آمدن ، بودن ، ماندن ، سر آغازی است برای خنده های من می آیی و من چه شاعرانه می نویسم می مانی و من چه صمیمانه می خندم برای من آمدی ،ماندی ، شروع کردی بهاری را که می دانم زم...
6 مرداد 1396

جان من است او ...!

  خدایا !با تمام کوچکی ام چیزی در کلبه درویشی ام دارم که تو با آن عظمت نداری .... وآن خدایی چون توست که من دارم وتو نداری .......!   ...
5 مرداد 1396

تو تکه ای از من نیستی ....تمام منی

  دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ... مرا شاد میکند" لبخند را به دنیایم هدیه میکند.. حتی این روزها گاهی پرواز میکنم " من این دوست داشتن را.. بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم .... . خدا یا تو را  شکر برای تمام نعماتی که به من ارزانی داشتی، هر چند  نمی تونم شکر همه نعمت های آشکارو نهانی  را که به من عطا کرده ای بجای آورم ولی می خواهم با تمام وجودم تو را شکر کنم به داده هایت و به آنچه نداده ای چرا که به حکمتت ایمان دارم. خدایا، شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان، برای همه آن عشق و محبت و چیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم. ...
1 مرداد 1396