صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

روزهای زمستونیه ما

صدرایم تو شنیدنی مث شعر خواستنی "چون رویا مث یک قصه ی تازه گقتنی برای دنیا تو تقدس طلوعی تو عقیقی تو قشنگترین نگینی از همه دنیا واسه من تویی که قشنگترینی اولینی "اخرینی تو برام عزیز ترینی تو همیشه بهترینی جای ماه تو اسمونه ....تو چرا روی زمینی ؟ تو ی دنیا مهربونی با خودت تو سینه داری تو خوبی و  محبت هیچ موقع کم نمی یاری توی اسمون قلبم تویی ماه مهربونم ماه من ...
8 دی 1395
1