صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

چهارمین بهار عسلک

سکوت صدای آب بوی شکوفه ها بوی کاهگل نم خورده ولی خودمانیم آدم گاهی دلش بهار می خواهد … سلام صدرایم سلام عشق کوچکم..... عید امسال با خوشی های پی در پی تموم شد صفحه ای سفید رنگ باز کردیم وتموم کینه ها را کنار گذاشتیم وبه همان کاغذ سفید رنگ خیره شدیم تا روز هایمان رو به سفیدی کاغذ سفید کنیم ولک ولوکی نداشته باشد ... امیدم لحظه تحویل سال خونه بودیم وبیدار تو در خواب شیرین ورویای خوش بیدارت نکردم تا فردایی راحت وپسری با انرژی داشته باشم بعد تحویل سال خوابیدیم وساعت 6 صبح بنا به قرارمون که حرکت به سمت تهران خونه عمه اینا بود بیدار شدیم واول روز 94 صبج زود خودمون و زدیم به راه . پسرم تو مسیر رفت اروم و...
17 فروردين 1394
1