صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

اخرین پست سال 93

** چه پرشتاب اند ساعت ها در روز ، روزها در ماه و ماه ها در سال و سال ها در عمـــــر ....**یادش به خیر به روزهایی که منتظر امدنت بودیم یادش به خیر به روزهایی که  منتظر شور وهیجان اولین تولد واولین تکاملت بودیم یادش به خیر به روزهایی که در غم وشادی ودر بیماری کنار هم بودیم وهستیم( امین ) امدم بگویم سه سال وسه ماهگیت مبارک فدای تو مادر بند بند وجودم به یک نفسِ تو بند است! همان نفس بیسکوییتی و شیری ات! خدایم ، مهربانم...بی نظیرم... صبرم را بیشتر کن....در برابر سیر تکامل این کودک...از هر نظر...کودکم می خواهد قدمهای بزرگتر بردارد...نکند مانع شوم...نکند عشقم دست و پایش را ببندد....می خواهم رها باشد...بالنده تر از همیشه با...
21 اسفند 1393
1