صدرا  جونم صدرا جونم ، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 14 روز سن داره

صدرا عشق مامان

3سال و2 ماه و7 روزگی عسلک

دلم برای اینجا تنگ شده دلم برای دوستام تنگ شده ............. روزهای کودکی صدرا پسر عزیزم در حال گذره پسر شیطون وبازیگوش ونیاز به مراقبت در کنارم نفس میکشه وبزرگ میشه زندگی انقدر روی دور تنده که حتی ثانیه ها هم ارزشمندن و بین اینهمه کار، اگر زمانی باقی باشه، دوست دارم که اون زمان، به بودن در کنار پسرم و تماشای کودکیش بگذره.. - دوست دارم بتونم هر وعده غذای تازه بهش بدم - دوست دارم بتونم هر بار که طلب می کنه باهاش بازی کنم - دوست دارم بتونم به موقع شرایط خواب و استراحتش رو فراهم کنم - دوست دارم اگر وقتی باقی میمونه دوربینم رو دستم بگیرم و این لحظات گذرا رو ثبت کنم -  و هزاران چیز دیگه که دوست دارم و وقت کافی براشون ندا...
24 بهمن 1393
1