صدرا عشق مامان

خداوندا به من فرزندی عطا کن واو را پرهیزگار وپاک قرار ده که در افرینش کم وزیادی نباشد.

جان منی و از این عزیزتر نمیشود...❤

  زیباترین قسم سهراب سپهری: به حباب نگران لب یک رود قسم؛ وبه کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت... غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند لحظه ها عریآنند.... به آن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز..! زندگی ذره ی کاهیست.؛ که کوهش کردیم زندگی نام نکویست که خارش کردیم.. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار زندگی نیست به جز دیدن یار.. زندگی نیست به جز عشق.. به جز حرف محبت به کسی ورنه هر خاروخسی زندگی کرده بسی.. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم....!؟             &nbs...
9 بهمن 1396

چه عطری دارد این روزها...!

چه عطری دارد این روزها...! این روزها صدایت می آید ....صدای بازی کردنت ...صدای حرف زدنت این روزها بیشتر با خودت بازی میکنی و حرف میزنی...خودت را غرق میکنی تو دنیای تخیلات... دنیای اطرافت را خیال انگیز میکنی و کودکانه می سازیش..! من هم این روزها شنونده ام ...حرفایت را گوش میدهم...برایم لذت بخش هست..! نمی دانی محور زندگی مایی... نمی دانی لبخند زندگی مایی... نمی دانی پسر...! جان می بخشی هیجان می دهی شور ونشاطی انرژی بخشی...! ️                               وقتی بچه هی دلش آبن...
8 بهمن 1396

نیمه جان❤️م

  ای که به هنگام درد راحت جانی مرا... ️ ️ ️ ️ ️       تمنای دگر جز دلبرم نیست         حالا اینجا هم نمیدونم فازت چیه؟؟؟؟!         زیبایت بند نمی آید....                 کاش میشد از علاقه هم عکس گرفت تا ببینی وقتی به تو نگاه میکنم چقدر زیبا میشوم... ️         تو قشنگترین اتفاقی هستی که هر روز تکرار می شوی تا من زیباییت را به رخ زمین بکشم     ...
6 بهمن 1396

#پسرم #جمعه#شهر عجایب#پاساژ گردی#برف بازی❄️❤️

  اولین صفحه از دفتر بهمن ماه را ورق میزنیم امید به ثبت بهترین اتفاق ها 30روزشادی؛موفقیت ؛سلامتی       به حرمت این‌لحظه های بی تکرار به شوق تو به نام عشق می نویسم در این ساعت های بی تکرار دوستت دارم         دستانم را روی قلبم می گذارم آرام آرام تپیدنت را احساس میکنم چه ساده تمام زندگیم شدی...!                                             ...
29 دی 1396